Studia terenowe (ang. field studies)

Studia terenowe to badania realizowane bezpośrednio w miejscu zamieszkania grupy społecznej, która jest przedmiotem tego badania.