Studium przypadku (ang. case study)

Studium przypadku to polskie określenie metody badawczej case study.