Sztuczność eksperymentu (ang. artificiality)

Sztuczność eksperymentu to taka cecha badania, że zachowania jego uczestników spowodowane są wyłącznie chwilowym efektem eksperymentu, nie mają jednak żadnego odniesienia do codziennej rzeczywistości, w której mogłyby się powtórzyć.