Tabela kontyngencji (ang. contingency table)

Tabela kontyngencji to zestawienie w postaci rubryk, w których przedstawione są i porównane wartości co najmniej dwóch zmiennych np. płeć badanych osób oraz ich wiek.