Teleologia (ang. teleology)

Teleologia to szeroko pojęta tradycja i sposób postrzegania postaw i zachowań ludzkich w kontekście ich zgodności etycznej. W perspektywie teleologicznej o etyczności postępowania decyduje przede wszystkim jego utylitarność i użyteczność dla społeczeństwa lub jego większości. W przypadku jakiegoś postępowania wzbudzającego … Czytaj dalej

Zasada świadomej zgody (ang. informed consent)

Zasada świadomej zgody to jedna z podstawowych zasad etycznych stosowana w badaniach społecznych, marketingowych i rynkowych. Oznacza ona, że uczestnik badania, czyli respondent, powinien zostać powiadomiony o jego celu, sposobie realizacji, wykorzystanych technikach i metodach badawczych oraz możliwości odmowy lub rezygnacji … Czytaj dalej