Teleologia (ang. teleology)

Teleologia to szeroko pojęta tradycja i sposób postrzegania postaw i zachowań ludzkich w kontekście ich zgodności etycznej. W perspektywie teleologicznej o etyczności postępowania decyduje przede wszystkim jego utylitarność i użyteczność dla społeczeństwa lub jego większości. W przypadku jakiegoś postępowania wzbudzającego kontrowersje natury etycznej, skłonni bylibyśmy mimo wszystko uznać je za etyczne, pod warunkiem, że przynosi wymierny pożytek społeczeństwu.

Podejście teleologiczne w badaniach społecznych lub rynkowych może być stosowane przez badaczy, którzy skłonni są podjąć takie działania jak oszukiwanie badanych, ukrywanie przed nimi celu badania itp. jeśli wyniki badania oraz doświadczenia uzyskane w ten sposób przyniosą pożytek społeczny.