Zmienna kontrolna (ang. control variable)

Zmienna kontrolna to taka cecha badanego zjawiska, obiektu lub postawy, której wartość sprawdza się lub utrzymuje na stałym poziomie, w celu ustalenia, czy nie wpływa na zależność pomiędzy dwiema innymi analizowanymi zmiennymi. Pojęcie zmiennej kontrolnej najłatwiej zrozumieć za pomocą znanej … Czytaj dalej

Związek przyczynowy (ang. causal relationship)

Związek przyczynowy to taka cecha zależności pomiędzy zmiennymi, że zmiana wartości jednej zmiennej powoduje zmianę wartości drugiej zmiennej. Do stwierdzenia istnienia związku przyczynowego konieczne jest spełnienie kilku wymogów: można w precyzyjny sposób określić, która ze zmiennych jest przyczyną, a która … Czytaj dalej