Telemetria (ang. telemetrics)

Telemetria to ogół metod i technik pomiaru oglądalności stacji i programów telewizyjnych. Inaczej badania telemetryczne.