Test parametryczny (ang. parametric test)

Test parametryczny to test statystyczny, w którym sprawdza się, czy rozkład wartości zmiennej przyjmuje z góry określoną postać np. rozkładu normalnego.