Triangulacja (ang. triangulation)

Triangulacja to procedura polegająca na zastosowaniu trzech lub więcej różnych metod i technik badawczych do badania tego samego zagadnienia. Triangulacja umożliwia porównanie skuteczności użytych metod i narzędzi badawczych, ich rzetelności, trafności itp.