TSR (ang. Time Spent Reading)

TSR to wskaźnik wykorzystywany w badaniach czytelnictwa prasy, wskazujący na przeciętną liczbę minut lub godzin przeznaczonych na lekturę jednego wydania jakiegoś tytułu.