Wielkość próby (ang. size of sample)

Wielkość próby to łączna liczba osób znajdujących się w próbie badanej.