Wizualizacja danych (ang. data visualization)

Wizualizacja danych to przedstawienie danych liczbowych w formie graficznej np. za pomocą wykresów, diagramów, tabel, map, rysunków, itp.