Zależność (ang. dependency)

Zależność to taka cecha związku pomiędzy dwoma zmiennymi, że zmiana wartości jednej powoduje zmianę wartości drugiej.