Zależność pozorna (ang. spurious relationship)

Zależność pozorna to związek, który istnieje pomiędzy zmiennymi, ale jest w rzeczywistości powodowany przez inną zmienną; zależność pozorna pomiędzy dwoma zmiennymi nie ma związku przyczynowo-skutkowego.