Zespół badawczy (ang. field force)

Zespół badawczy to ogół osób współpracujących ze sobą przy realizacji projektu badawczego.