Zmęczenie respondenta (ang. respondent fatigue)

Zmęczenie respondenta to potoczne określenie sytuacji, kiedy uczestnik badania wykazuje znużenie spowodowane przedłużającym się czasem trwania wywiadu, niechęcią do udzielania dalszych odpowiedzi itp.