Zmienna dychotomiczna (ang. dichotomous variable)

Zmienna dychotomiczna to każda cecha badanej osoby, obiektu lub zjawiska, która przyjmuje jedynie dwie wartości. Najprostszym przykładem takiej zmiennej jest płeć.