Zmienna ciągła (ang. continuous variable)

Zmienna ciągła to każda cecha badanej osoby, obiektu lub zjawiska, którą można mierzyć na skali ilorazowej lub interwałowej. Najprostszym przykładem zmiennej ciągłej w przypadku jakiejś osobie będzie jej wiek, wzrost, waga.