Zmienna przyczynowa (ang. causal variable)

Zmienna przyczynowa to inne określenie zmiennej niezależnej, czyli wpływającej na wartość innych zmiennych.