Zmienna tłumiąca (ang. suppressor variable)

Zmienna tłumiąca wpływa na dwie inne zmienne w taki sposób, że utrudnia lub uniemożliwia ustalenie zależności istniejącej pomiędzy nimi.