AIR (ang. Average Issue Readership)

AIR to wskaźnik powszechnie wykorzystywany w badaniach czytelnictwa prasy na świecie, wskazujący na przeciętne czytelnictwo jakiegoś tytułu prasowego (średni odsetek czytelnictwa jednego lub kilku ostatnich wydań tytułu). Wskaźnik ten może być odpowiednio modyfikowany, w zależności od stosowanej metodologii badań czytelnictwa prasy w danym kraju.