Alfa Cronbacha (ang. Cronbach’s alpha)

Alfa Cronbacha to inaczej współczynnik rzetelności alfa. Miara statystyczna wykorzystywana do oceny rzetelności skali pomiarowej. Za pomocą alfa Cronbacha sprawdzana jest korelacja pomiędzy odpowiedziami na poszczególne pytania z kwestionariusza wywiadu oraz łącznym wynikiem przeprowadzonego pomiaru. Im silniejsza korelacja, tym większe prawdopodobieństwo, że skala jest rzetelna i mierzy właściwie określoną postawę, obiekt lub zjawisko, które są przedmiotem pomiaru.

Alfa Cronbacha może przyjmować wartość od 0 do 1, gdzie 0 oznacza całkowity brak korelacji (skala nie jest rzetelna), a 1 korelację „idealną” (skala jest w pełni rzetelna). Nazwa skali pochodzi od pierwszej litery alfabetu greckiego oraz nazwiska amerykańskiego psychologa Lee Josepha Cronbacha (ur. 1916 – zm. 2001), który w roku 1951 po raz pierwszy skonstruował i opisał omawianą miarę.