Badania czytelnictwa prasy (ang. press readership research)

Badania czytelnictwa to ogół metod i technik badawczych, których wspólnym celem jest ustalenie poziomu czytelnictwa wybranych kategorii tytułów prasowych (ogólnopolskich, regionalnych, branżowych itp.). Przedmiotem badania jest zazwyczaj:

  1. ustalenie częstości (wskaźników) czytelnictwa danego tytułu
  2. dokładny opis struktury społeczno-demograficznej czytelników danego tytułu, ich zachowań konsumenckich, oglądalności telewizji, słuchalności stacji radiowych, czytelnictwa konkurencyjnych tytułów prasowych itp.

Głównymi odbiorcami wyników omawianych badań są wydawcy prasy oraz agencje reklamowe i reklamodawcy.