Analiza asocjacji (ang. association analysis)

Analiza asocjacji to rodzaj zaawansowanej techniki statystycznej, której celem jest identyfikacja kombinacji wartości zmiennych, pojawiających się z określoną częstością i prawidłowością w zbiorze danych. Przykładem analizy asocjacji może być tzw. analiza koszykowa stosowana w sprzedaży i marketingu; polega ona na identyfikacji tych cech klienta oraz kupowanych przez niego produktów, których współwystępowanie jest najbardziej zyskowne z punktu widzenia producenta.