Analiza atrybutów (ang. attributes analysis)

Analiza atrybutów to badanie cech produktu, marki lub usługi, umożliwiające ich porównanie w stosunku do innych obiektów tego typu. Jednym z celów analizy atrybutów może być pozycjonowanie lub repozycjonowanie produktu, identyfikacja jego grupy docelowej, zaplanowanie strategii promocji i sprzedaży itp.