Analiza conjoint (ang. conjoint analysis)

Analiza conjoint to badanie produktu w celu identyfikacji tych cech, spośród wielu innych, które decydują w największym stopniu o jego użyteczności z punktu widzenia potencjalnego nabywcy. Analiza conjoint oparta jest na zaawansowanych metodach statystycznych; jej rezultatem może być opracowanie konceptu produktu „idealnego” lub modyfikacja produktu już istniejącego.