Analiza czasu przetrwania (ang. survival time analysis)

Analiza czasu przetrwania to badanie, oparte na metodach statystycznych, którego celem jest określenie przewidywanego czasu korzystania z oferowanej usługi przez klienta oraz ocena prawdopodobieństwa jego pozostania lub rezygnacji z bycia klientem.