Analiza danych (ang. data analysis)

Analiza danych to proces przetwarzania, opracowywania i wyjaśniania wyników zrealizowanego badania.