Analiza idiograficzna (ang. idiographic analysis)

Analiza idiograficzna to metoda badawcza, której celem jest dokładne i wyczerpujące ustalenie przyczyn jakiegoś zachowania lub zjawiska.