Analiza jakościowa (ang. qualitative analysis)

Analiza jakościowa to każda metoda badawcza, której celem jest wyjaśnienie przyczyn jakiegoś zjawiska, zdarzenia, postawy itp. W analizie jakościowej dąży się do odpowiedzi na pytania: jak? dlaczego?; jest przeciwieństwem analizy ilościowej, której celem jest odpowiedź na pytania: kto? ile? jak często?