Analiza jednozmiennowa (ang. univariate analysis)

Analiza jednozmiennowa to badanie oparte na technikach statystycznych, którego przedmiotem jest jedna wybrana zmienna np. wiek, płeć, wysokość dochodu itp. Przeprowadzana jest w celu opisu podstawowych cech badanej zmiennej, za pomocą takich miar jak: częstość, średnia, mediana, moda itp.