Analiza kanoniczna (ang. canonical analysis)

Analiza kanoniczna to rodzaj zaawansowanej metody statystycznej, której zasadniczym celem jest ustalenie struktury zależności pomiędzy dwoma zbiorami zmiennych.