Analiza kohort (ang. cohort analysis)

Analiza kohort to badanie opinii grupy ludzi identyfikowanych ze względu na zdarzenie, które miało miejsce w ich życiu w tym samym czasie. Do takiej grupy – zwanej kohortą – można zaliczyć osoby, które w tym samym roku urodziły się, ukończyły studia, po raz pierwszy podjęły pracę zawodową, wzięły udział w wyborach politycznych itp. Analiza kohort,często powtarzana co kilka lub kilkanaście lat, umożliwia systematyczną obserwację losów takich grup, ich opinii, postaw życiowych itd.

Zasadniczym celem analizy kohort jest ustalenie, w jaki sposób zdarzenie pierwotne, które definiuje kohortę (np. urodziny w roku 1972) może wpływać na jej tożsamość grupową i odróżniać ją pod tym względem od innych kohort (np. urodzonych w roku 1989).