Analiza kontekstualna (ang. contextual analysis)

Analiza kontekstualna to badanie, którego celem jest ustalenie przyczyn postaw i zachowania badanej jednostki wynikających z rozmaitych czynników zewnętrznych, takich jak: środowisko lokalne, grupa społeczna, do której jednostka przynależy, miejsce zamieszkania, nauki, pracy itd.