Analiza ścieżkowa (ang. path analysis)

Analiza ścieżkowa to badanie oparte na technikach statystycznych, którego celem jest ustalenie zależności pomiędzy zmiennymi, z uwzględnieniem wpływu pośredniego innych zmiennych. Wyniki analizy ścieżkowej przedstawiane są w postaci charakterystycznego wykresu, na którym prezentowane są, za pomocą strzałek, związki pomiędzy poszczególnymi zmiennymi.