Analiza segmentacyjna (ang. segmentation analysis)

Analiza segmentacyjna to badanie oparte na metodach statystycznych, którego celem jest pogrupowanie klientów na kilka kategorii wyróżnionych ze względu na istotne właściwości nabywców (cechy demograficzne, wartość ponoszonych wydatków, częstość dokonywanych zakupów itp.). Analiza segmentacyjna umożliwia opracowanie optymalnej strategii marketingowej, dopasowanej do oczekiwań klientów.