Analiza skupień (ang. cluster analysis)

Analiza skupień to rodzaj techniki statystycznej, której celem jest podział zbioru przypadków na poszczególne grupy, w taki sposób, aby przypadki przydzielone do tej samej grupy były do siebie jak najbardziej podobne ze względu na wartość określonej zmiennej. Jednocześnie przypadki te powinny się jak najbardziej różnić pod względem tej zmiennej od przypadków sklasyfikowanych w innych grupach.