Analiza szeregów czasowych (ang. time-series analysis)

Analiza szeregów czasowych to technika badania danych statystycznych dotyczących prawidłowości w zachowaniach klientów lub obserwowanych zjawiskach rynkowych. Pozwala prognozować, na podstawie danych historycznych, wartość sprzedaży, stan zapasów, migrację klientów itp.