Analiza trendów (ang. trend analysis)

Patrz: badania trendów.