Analiza wtórna (ang. secondary analysis)

Analiza wtórna podejmowana jest w celu ponownego opisu i wyjaśnienia danych uzyskanych w trakcie zrealizowanego wcześniej badania. Analiza wtórna może być podejmowana np. w celu weryfikacji poprzednich wniosków przez niezależny zespół badawczy.