Analiza zawartości (ang. content analysis)

Analiza zawartości to badanie treści i komunikatów zamieszczonych w książkach, gazetach i czasopismach, Internecie oraz wszelkich innych źródłach i dokumentach pisanych; w szerszym znaczeniu dotyczy również treści przekazywanych za pośrednictwem radia i telewizji.

Zobacz więcej na ten temat pod hasłem analiza treści.