Analiza zorientowana na przypadek (ang. case-oriented analysis)

Analiza zorientowana na przypadek to metoda badawcza, której celem jest szczegółowy opis osób będących przedmiotem badania i ustalenie wszelkich możliwych czynników, które wpływają na ich zachowania i poglądy. W trakcie takiej analizy badacz nie dąży do ustalenia ogólnych prawidłowości, ile raczej do identyfikacji osobistych doświadczeń badanych osób, które mogą mieć wpływ na ich obecne zachowania i poglądy (dzieciństwo, szkoła, małżeństwo, praca, miejsce urodzenia i wychowania itp.).