Animalizacja (ang. animalization)

Animalizacja to technika projekcyjna wykorzystywana w wywiadach fokusowych i IDI; polega na tym, że uczestnicy wywiadu oceniając jakiś produkt lub markę mają za zadanie przypisać im cechy zwierzęce lub wyobrazić je sobie w postaci zwierząt.