Techniki projekcyjne (ang. projection techniques)

Techniki projekcyjne to metody, za pomocą których uczestnicy wywiadów jakościowych, testów psychologicznych itp. mogą ujawniać swoje spontaniczne, często nieuświadamiane skojarzenia i wyobrażenia dotyczące przedmiotu badania.

Techniki projekcyjne są szczególnie często stosowane przez moderatorów w trakcie wywiadów FGI. Do najpopularniejszych technik projekcyjnych należą m.in.: chiński portret, test niedokończonych zdań, collage i inne.