Ankieter (ang. interviewer)

Ankieter to osoba, która realizuje wywiady osobiste z osobami wybranymi do uczestnictwa w jakimś badaniu (respondentami). Ankieter odpowiedzialny jest za dotarcie do respondenta, uzyskanie jego zgody na wywiad i przeprowadzenie z nim wywiadu wg otrzymanych instrukcji. Praca ankietera, z uwagi na jej podstawowe znaczenie dla realizacji badania, jest przedmiotem szczególnej kontroli agencji badawczych i organizacji branżowych.