Wywiad osobisty (ang. face-to-face interview)

Wywiad osobisty realizowany jest przez ankietera w trakcie bezpośredniego spotkania z respondentem. Podczas wywiadu osobistego ankieter odczytuje respondentowi pytania zawarte w kwestionariuszu wywiadu i zapisuje odpowiedzi, może również udzielać dodatkowych wyjaśnień dotyczących celu badania.