ATV (ang. average time viewing)

ATV to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do określenia średniej długości czasu oglądania telewizji w wybranym okresie (tygodniu, miesiącu, roku). Wskaźnik ten wyrażony jest w godzinach i minutach; podawany jest na podstawie szacowania czasu oglądania telewizji przez wszystkich uczestników widowni objętych badaniem telemetrycznym.