Audience share

Audience share to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do określenia średniego czasu oglądania programów konkretnej stacji telewizyjnej przez uczestnika widowni, w stosunku do całkowitego czasu spędzonego przez niego przed telewizorem.