Badania telemetryczne (ang. TV-audience research)

Badania telemetryczne obejmują ogół technik, których głównym celem jest systematyczny pomiar oglądalności kanałów i programów telewizyjnych. Pozwalają na ustalenie:

  1. udziału stacji telewizyjnych w całym rynku
  2. liczebności widowni programów oraz stacji telewizyjnych
  3. przepływów widowni pomiędzy stacjami
  4. struktury społeczno-demograficznej widowni poszczególnych stacji.